Fellesoppgaver

Fellesoppgaver

Utvikling av standarder,
veiledninger, metoder, verktøy
og modeller for nye sykehus.

Om fellesoppgaver ›

home-advice

Plan og Utvikling

Sykehusplanlegging
fra utviklingsplan til
forprosjektfasen.

Om plan og utvikling ›

home-build

Gjennomføring

Gjennomføring av
byggeprosjekter fra prosjektering
til bygging og idrifttakelse.

Om gjennomføring ›

Agusta
27. februar 2015

Sykehusbygg tilpasser helikopterplattformer

Sykehusbygg skal sørge for at norske sykehus kan ta imot nye redningshelikoptre fra 2017. Da må det gjøres tilpasninger på flere landingsplasser, og arbeidet begynner ved universitetssykehusene. Sykehusbygg ble tildelt helikopteroppdraget i […]

AKTUELT: I dette området av Trondheim ønsker Sykehusbygg å etablere sine lokaler. Over: Gløshaugen med NTNU. Under (t.v.): St. Olavs Hospital. Til høyre i bildet: "Teknobyen".
 foto: Helsebygg Midt-Norge / Erik Børseth
25. februar 2015

Vi søker lokaler sentralt i Trondheim

Sykehusbygg går nå offentlig ut for å finne kontorlokaler sentralt i Trondheim for 30–40 medarbeidere. «Vi ønsker primært å etablere oss i området mellom Elgeseter og Sorgenfri,» heter det i dagens enkle  annonse […]

Attachment-1
24. februar 2015

Sykehusbygg skal inn i alle store prosjekter

– Sykehusbygg skal benyttes i alle prosjekter over 500 millioner kroner. Dette gjelder også for prosjekter som allerede er under gjennomføring, fastslår oppdragsdokument for 2015 fra foretaksmøtet. I dokumentet blir Sykehusbygg bl.a. […]

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Postboks 6245 Sluppen
7488 Trondheim

Telefon: 476 77 500
E-post: postmottak@sjukehusbygg.no

Org.nr. 814 630 722

Sykehusplan.no
Personvern

Motta nyhetsbrev