Stråling UNN
26. mai 2015

Protonterapi i Norge? Sykehusbygg kvalitetssikrer

Sykehusbygg skal kvalitetssikre den nasjonale rapporten som foreslår å bygge opp regionale anlegg for protonterapi ved behandling av kreft. De samfunnsøkonomiske følgende skal også utredes innen 1. august. Det er de regionale helseforetakene […]

Les videre ›
Bjørn Remen
20. mai 2015

Remen blir ass. Sykehusbygg-direktør

Bjørn Remen går inn i stillingen som assisterende direktør i Sykehusbygg fra 1. august. Sammen med nyansatt toppsjef Ann Elisabeth Wedø, og andre ledere som blir ansatt med det første, kommer Remen til å […]

Les videre ›
1930 fra park
18. mai 2015

Første bygg er overlevert

 Sykhusbyggs første byggeprosjekt er overlevert: Det rehabiliterte «1930-bygget» ved St. Olavs Hospital. Dette er sykehusets gamle kjøkkenbygning som opprinnelig sto på riveplanen til St. Olav-prosjektet. Men med den landsomfattende verneplanen for sykehusbygg fra 2006, […]

Les videre ›

 

Fellesoppgaver

Fellesoppgaver

Utvikling av standarder, veiledere, metoder, verktøy og modeller for nye sykehus.
Om fellesoppgaver ›

home-advice

Plan og utvikling

Sykehusplanlegging –
fra utviklingsplan til forprosjekt.
Om plan og utvikling ›

home-build

Gjennomføring

Gjennomføring av byggeprosjekter – fra prosjektering til bygging og idriftsetting.
Om gjennomføring ›

 

 

Under planlegging

Alle: Regionale anlegg for protonterapi

Under planlegging

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal – konseptfase

Under planlegging

St. Olavs Hospital – akuttpsykiatrisk bygg

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Postboks 6245 Sluppen, 7488 Trondheim
E-post: postmottak@sjukehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Sykehusbygg på Facebook
Sykehusbygg på Twitter
Sykehusplan.no
Personvern

Motta nyhetsbrev