Fellesoppgaver

Fellesoppgaver

Utvikling av standarder, veiledere, metoder, verktøy og modeller for nye sykehus.
Om fellesoppgaver ›

home-advice

Plan og utvikling

Sykehusplanlegging –
fra utviklingsplan til forprosjekt.
Om plan og utvikling ›

home-build

Gjennomføring

Gjennomføring av byggeprosjekter – fra prosjektering til bygging og idriftsetting.
Om gjennomføring ›

maxresdefault
15. april 2015

Vil ha Sykehusbygg inn i all drift og eiendom

Innen ti år bør Sykehusbygg ha et overordnet ansvar for all drifts- og eiendomsstsstyring ved landets helseforetak, mener eiendomssjef Anne Charlotte Moe, Sykehuset Østfold. I en masteroppgave fra NTNU har Moe tatt for […]

Les videre ›
bilde 4
14. april 2015

Får hovedkontor ved Lerkendal

Sykehusbygg får hovedkontor en crossball fra Lerkendal stadion. Innflytting skjer innen 1. juni. Lokalene ligger i  i det relativt nye og energigjerrige bygget til TrønderEnergi i Klæbuveien 118. Her vil Sykehusbygg disponere nær 1000 kvadratmeter i  3. etasje. […]

Les videre ›
St. Olavvs Hospital - med den sentrale sykehusplassen
1. april 2015

Helsebygg opphører med vemod og glede

Helsebygg Midt-Norge opphørte 1. april, og medarbeidere og oppgaver er overført til Sykehusbygg HF. Punktum er dermed satt for 25 års innsats for nytt universitetssykehus i Trondheim – St. Olavs Hospital. – Bjørn Remen, […]

Les videre ›
Sykehusbygg

Sykehusbygg HF Postboks 6245 Sluppen 7488 Trondheim Telefon: 476 77 500 E-post: postmottak@sjukehusbygg.no Org.nr. 814 630 722
Sykehusplan.no Personvern

Motta nyhetsbrev