Fellesoppgaver

Fellesoppgaver

Utvikling av standarder,
veiledninger, metoder, verktøy
og modeller for nye sykehus.

Om fellesoppgaver ›

home-advice

Plan og Utvikling

Sykehusplanlegging
fra utviklingsplan til
forprosjektfasen.

Om plan og utvikling ›

home-build

Gjennomføring

Gjennomføring av
byggeprosjekter fra prosjektering
til bygging og idrifttakelse.

Om gjennomføring ›

Virksomhetsoverdragelse
29. januar 2015

Personell og oppgaver overføres

Personell fra Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst blir overført Sykehusbygg innen 1. april, går det fram av vedtak fra styret i Sykehusbygg. Rundt 20 medarbeidere omfattes av denne såkalte virksomhetsoverdragelsen, og avtalen vil […]

Bjørn Remen
28. januar 2015

– Situasjonen vesentlig endret

Ledelsen i Sykehusbygg mener situasjonen er «vesentlig endret» etter at helseministeren ba om at Sykehusbygg benyttes i alle helsebyggprosjekter over 500 millioner kroner. – Med bakgrunn i Foretaksmøtet 7. januar 2015, vil virksomheten i Sykehusbygg […]

Kranskog
24. januar 2015

– Tomtestrid uansett organisering

  – Det går ikke an å organisere seg bort fra strid om sykehuslokaliseringer. Konflikter blir det uansett, mener  Terje P. Hagen, professor i helseledelse og helseøkonomi ved universitetet i Oslo. Til […]

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Postboks 6245 Sluppen
7488 Trondheim

Telefon: 476 77 500
E-post: postmottak@sjukehusbygg.no

Sykehusplan.no
Personvern

Motta nyhetsbrev