Fellesoppgaver

Fellesoppgaver

Utvikling av standarder,
veiledere, metoder, verktøy
og modeller for nye sykehus.

Om fellesoppgaver ›

home-advice

Plan og Utvikling

Sykehusplanlegging
fra utviklingsplan til
forprosjektfasen.

Om plan og utvikling ›

home-build

Gjennomføring

Gjennomføring av
byggeprosjekter fra prosjektering
til bygging og idrifttakelse.

Om gjennomføring ›

Kvalitet
17. mars 2015

Plankvalitet må sikres av eksterne

Norsk sykehusplanlegging er klart forbedret etter at ekstern kvalitetssikring av prosjektplanene ble innført som en prøveordning i 2011. Det er konklusjonen i en fersk evaluering av KS-ordningen som Sykehusbygg har gjennomført. Her blir det foreslått […]

Les videre ›
Virksomhetsoverdragelse
14. mars 2015

Populære stillinger i Sykehusbygg

Interessen er stor for å være med på det nye Sykehusbygg-laget. I siste rekrutteringsrunde meldte det seg hele 270 søkere fra alle landsdeler. – Dette er gledelig og lover godt for det […]

Les videre ›
cam2-to_logo
9. mars 2015

Høye ambisjoner for psykiatribygg

Hvem får totalentreprisen på det nye psykiatribygget på Østmarka i Trondheim? Anbudskonkurransen er i gang, og flere storentreprenører vil trolig knive om dette prestisjeoppdraget for St. Olavs Hospital. – Her gir vi […]

Les videre ›
Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Postboks 6245 Sluppen
7488 Trondheim

Telefon: 476 77 500
E-post: postmottak@sjukehusbygg.no

Org.nr. 814 630 722

Sykehusplan.no
Personvern

Motta nyhetsbrev